"Rouw op de werkvloer"

Een nieuwe CAO voor primair onderwijs en voorgezet onderwijs met oog voor rouw op de werkvloer.

"Daisy, heb je de nieuwe CAO al gelezen?" Hiermee werd ik vanmorgen begroet op school. "Rouw op de werkvloer" wordt benoemt als aandachtsgebied".

Mijn hart maakt een sprongetje en bij het lezen van onderhandelingsakkoord.

- Er zijn verschillende momenten of levensfasen waarop de inzetbaarheid van werknemers extra aandacht vraagt; zoals bij rouw. Werknemer en leidinggevende gaan samen op zoek hoe werk en privé gecombineerd kunnen worden, met aanmoediging tot maatwerk. Hierbij behoort coaching tot de mogelijkheden.

- Werkgevers dragen zorg voor een passend rouwprotocol in de organisatie. Waarbij er wordt verwezen naar de handreiking "Rouw in onderwijs" van @hoewerkrouw.
- De reikwijdte van het overlijdensverlof wordt verbreed tot personen die dierbaar zijn geweest voor de werknemer.
- Indien de werknemer in een situatie van rouw, ondanks erkenning van de situatie en genomen maatregelen, in redelijkheid de verplichtingen uit het dienstverband niet kan nakomen, bestaat de mogelijkheid om verlof op te nemen.

Eindelijk, na zoveel jaren krijgt rouw een plek in het onderwijs.
Rouw op de werkvloer was er al altijd, maar afhankelijk van wie tegenover je zat werd de ruimte bepaald. Voor sommige was die voldoende maar helaas voor de meeste veel te weinig.

De rouwbegeleider kan hierbij het onderwijs ondersteunen. De expertise van hen op dit vlak kan nu nog beter worden ingezet.
Wil je graag weten hoe? Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.

#caoprimaironderwijs #cnvonderwijs #cnvvakmensen #rouwopdewerkvloer #hoewerktrouw #rouwenreintegratie #rouwverlof #rouwhandreiking #koesterpraktijkvoorverliesenrouw #rouwopschool #training #begeleiding #proffesionalisering


Terug