"Het beste van twee werelden"

'Het beste van twee werelden'

Jarenlang heb ik voor de klas gestaan. Eerst als leerkracht basisonderwijs en al snel als docent in het mbo. Mijn loopbaan veranderde en ik vond mijn weg in de wereld van coaching.

Maar nu heb ik het beste van twee werelden. Ik mag mensen trainen in dat wat me zo aan het hart ligt; het verhaal van verlies. Ik sta weer voor de groep en neem mijn deelnemers mee in de wereld van verlies; het land van rouw.

Ik ontwikkelde de training 'Als verlies te gast is bij kinderen'. Het waren twee prachtige trainingsgroepen: wat heb ik genoten.

En nu, nu zit ik stil genietend, op de bank. Met een brok in mijn keel en de evaluatieformulieren voor me. Geraakt, geroerd en hartverwarmend.

Het beste van twee werelden 💛

--------------------------------------------------------------------------------------

 

💛 Door de ontwapende houding van Daisy heb ik de training ervaren als prettig, ondanks het moeilijke onderwerp. Ze sloot moeiteloos aan op alle voorkomende zaken betreffende rouw.

 

💛 Een mooie, inspirerende en diepgaande training gegeven door een deskundig iemand (Daisy), die met humor, warmte en oog voor de mensen deze training geeft.

 

💛 Een inspirerende ochtend. Een ochtend aangepast aan de behoeften van de deelnemers. Gegeven door een kundig, spontaan en toegankelijk iemand. Met Daisy kon vooraf goed nagedacht worden over de invulling van de dag zelfs en tevens over een eventueel vervolg. Hier werd alle ruimte aangegeven. Nogmaals dank!

 

 

#verliesenrouw #betekenisgeven #verliescirkel #landvanrouw #alsverliestegastisbijkinderen #rouwbijkinderen #training #trainer #praktijkvoorverliesenrouw #rouwbegeleiding #verliesconsulent #afscheid #zorgen #woordengevenaandatwateris #onderwijs #hulpverleningbijkinderen #rouwwerk #helpeninrouw #rauwerouw #traininginrouw #doodnormaal #bespreken


Terug