"Out of the blue"

De afgelopen weken waren gevuld met “out of the blue”.

Plotseling, in één klap, totaal onverwacht.

Mijn wereld vulde zich met vragen. Vragen met grote vraagtekens aan het einde van iedere zin. Ze werden aan mij gesteld in de hoop op een antwoord. Vragen gesteld door jongeren, docenten, leidinggevenden, die zelf ook vriend, vriendin, moeder, vader, buurman, kennis zijn. 

Geraakt tot de diepste kern van je zijn door allemaal vraagtekens.

Zelfdoding, suïcide, zelfmoord. Allemaal benamingen voor een daad waar mee ik de afgelopen weken gewerkt hebt. En wat me valt op in deze gespreken: 

Mensen die suïcidaal zijn lijken vaak niet op mensen die suïcidaal zijn. Niemand kon het weten.

Lachen met vrienden, grapjes maken. Sociaal zijn en gewoon naar school komen of naar het werk gaan. Er waren geen externe signalen.

  • Elke dag overlijden er 5 mensen door zelfdoding in Nederland.
  • Tweemaal zoveel mannen als vrouwen overlijden in Nederland door zelfdoding.
  • Meer dan de helft van de zelfdodingen vindt plaats op middelbare leeftijd (40 tot 70 jaar).
  • Zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren.

Ik heb lang nagedacht of ik hier een blog over zou schrijven, maar de vraag die ik heb wilde ik toch stellen. Het aankomende hemelvaart weekend is vaak een ontmoetingsweekend. Je ziet je vrienden, familie of kennissen. Je gaat naar een festival, gaat naar een terrasje of brengt een bezoekje.

Check eens bij ze in; stel de vraag hoe het echt met ze gaat? Soms zijn juist zij die het gelukkigste lijken, die het meeste worstelen.

 

#liefzijnvoorelkaar #samen #verliesenrouw #betekenisgeven #verliescirkel #landvanrouw #suicide #zelfdoding #outoftheblue #totaalonverwacht #teveelvragen #vragen #afscheid #zorgen #woordengevenaandatwateris #vriendinrouw #helpeninrouw #rauwerouw #hulpeloos #traininginrouw #doodnormaal #bespreken #rouwbegeleider #versliesconsulent #gastdocent #gastlessen #koesterpraktijkvoorverliesenrouw #koestermoment #koestervraag #zuidlimburg #elsloo #westelijkemijnstreek

 


Terug