“Mindmaps”

Aflopen donderdag was ik als #gastdocent bij de opleiding #maatschappelijkezorg Heerlen.
Het was namelijk de laatste les van hun lessencyclus "verlies en rouw". 

@Ragna Sewalt heeft het afgelopen schooljaar ons Train de Trainer- concept gevolgd en gaf de lessencyclus van 8 lessen rondom het thema verlies en rouw. Ze gaf deze lessen ook tijdens de tweede sluiting van het onderwijs, door corona.
Ze maakte het zo passend als kon maar in deze laatste les was het mijn taak om te zorgen voor een goede afhechting van het thema.

De mindmap was het groeidocument tijdens deze lessen. De student maakt zijn/haar een eigen mindmap met juist die woorden en begrippen die voor jou zo van betekenis zijn. Er is ruimte voor creativiteit en alles is oké.

Sprakeloos en diep geroerd was ik bij het zien van de mindmaps van deze studenten. Dít is de reden waarom het zo belangrijk is om te spreken over verlies; dat je verhaal er gewoon mag zijn. Maar ook dat je leert hoe hiermee om te gaan als aankomend profesional.

Hier ontmoet het curriculum het verhaal achter de student, achter de docent, achter de hulpverlener. En juist in deze ontmoeting maken we betekenisvol onderwijs.

Vind je het ook belangrijk dat er ruimte is voor verlies en rouw in ons onderwijs? -> Like deze post <3
Ben je interesseert? Just let me know!

#wijzienjou #hastalavista #hetvistacollege #verliesenrouw #gastlessen #lessencyclusverliesenrouw #loopbaanconsulent #verliesconsulent #rouwbegeleider


Terug